Husorden

Bellahøj Svømmestadion:
Før træning:
- Tilmelding sker via hjemmesiden her.
- Udgangspunktet er at alle tilmeldinger skal fyldes op, så vi kan beholde vores tider til næste sæson. Hvis en træning ikke er fyldt op dagen i forvejen, så kan dem, der er et niveau under eller over tilmelde sig. Man kan max. tilmelde sig én træning pr. dag. Hvis træningen ikke er fyldt på dagen, så er man velkommen til at komme og se om der er plads, men man må ikke tilmelde sig på hjemmesiden mere end én gang pr. dag. Eneste undtagelse er, hvis man er træner eller bassinansvarlig, så kan man være tilmeldt to gange samme dag.
- Kun bolde med "K-Polo" navn på må være i boldkurven. Koden hertil er 2003. De bolde der står "Hermes" på tilhører vandpoloklubben.

Efter træning:
- Vi skal være af vandet til tiden. Stop spillet min. ét minut før.
- Skærme placeres helt nede i bunden af udstyrsrummet efter hver træning (meget vigtigt). Er du i tvivl hvor, så spørg.
- Kajakker skal sættes i de monterede pladser i skyllerummet. Der må ikke være flere både end der er pladser, og kajakkerne må ikke placeres på gulvet. Udgangen er en brandvej.
- Vipper tages ned, det store net rulles fra, de store stænger fra målene efterlades ved pagajerne langs væggen.
- Alle bolde samles i boldkurven og den låses. Veste, spraydecks og hjelme samles og puttes i målkurvene.
- Alt andet udstyr ryddes op, og der tjekkes, at Bellahøj efterlades ryddet.

Generelt:
- Til alle træninger skal der være én spiller med bassinprøve. Prøvebeviset skal ligge synligt på trappen så evt. kontrollør kan se det. Er der ikke en spiller med godkendt bassinprøve til træning, skal træning aflyses!
- Man lægger kajakkerne på vandet og går i (ikke på land hvorefter man skubber sig selv i, da det ødelægger kanterne på bassinet)

- Alle der træner i Bellahøj skal benytte kortet ved indgang og udgang ved møllen. Kort kan erhverves ved at skrive til bestyrelsen@k-polo.dk.
- Døren ind til udstyrsrummet under tribunen må ikke blokeres eller holdes åbent.
- Bolde må ikke kastes/dribles på gulv/mur, da den særlige overflade er meget skrøbelig.
- Alle henvendelser eller henstillinger fra livreddere skal følges. Orienter bestyrelsen om henvendelser fra livreddere på bestyrelsen@k-polo.dk.
- Hvis der mangler udstyr eller noget er defekt og du ikke selv kan reparere det, så skriv til bestyrelsen@k-polo.dk

Holmen, Arsenalvej
Efter træning:
- Alt udstyr skal på plads. Er der udstyr på jorden, skal det samles op.
- Traileren skal tømmes efter DT-brug og må ikke bruges til opbevaring.
- Husk at tømme kajakker for vand.
- Husk at hænge spraydecks og hjelme op, ligge bolde og sætte pagajer på plads.

Hal C:
- Brug kort og kode "1379" til at komme ind til omklædning. Kort kan erhverves ved at skrive til bestyrelsen@kpolo.dk. Hoveddøren kan åbnes med sygesikring. Registrering kræves før man har adgang.

Container og udstyr:
- For at få nøgle til containerne skal du være frigivet. Læs mere under "klubben" > "sikkerhed" for at se, hvad det kræver.
- Klubudstyr, der tydeligt er markeret med "K-Polo", må bruges af alle medlemmer.
- Alle gecko'er skal have gaffatape på bumper ved udendørsbrug. Indenfor må der ikke være gaffa på.
- Privat udstyr skal være tydeligt markeret med navn og må ikke bruges af andre end ejeren uden særlig tilladelse.
- Private både skal dertil ALTID placeres på den plads der er blevet tildelt hertil. Tjek sedlen på døren ved tvivl.
- Bolde må ikke kastes på jorden, da den særlige overflade er meget skrøbelig.
- Hængelåse må ikke efterlades på jorden.
- Sidste mand låser altid alle containere og trailer – også under træning.
- Affald rundt omkring container skal fjernes, når man ser det.
- Finder du udstyr der er gået i stykker, skal du underrette bestyrelsen og placere det et synligt sted i containeren.

Trailer:
- Håndbremsen må ikke være trukket, når den står ved klubben. Den kan sætte sig fast!
-Støtteben skal altid være nede, når traileren er parkeret.
-Strømstik efterlades ved hylde i venstre container.

Generelt:

- Husk at holde din profil opdateret på hjemmesiden med adresse, billede, telefonnummer og fødselsdato.
- Hvis du har været frigivet medlem i mindst et år, så er det tilladt at tage en ven med ud og prøve at sidde i en kajak og ro en lille tur inden for vores baner. Det er IKKE tilladt at tage en ven med ud og ro en længere tur eller spille kampe uden dispensation.