Bestyrelsen

Arbejdet i K-polos bestyrelse består i at varetage klubbens interesser. Der afholdes bestyrelsesmøder én gang om måneden, hvor vi fx. diskuterer træningstider, stævneafholdelse, introkurser, arrangementer, arbejdsdage osv. og bearbejder de forslag medlemmerne kommer med. Efter generalforsamlingen i Marts 2023 består bestyrelsen af: