Bestyrelsen

Arbejdet i K-polos bestyrelse består i at varetage klubbens interesser. Der afholdes bestyrelsesmøder én gang om måneden, hvor vi fx. diskuterer træningstider, stævneafholdelse, introkurser, arrangementer, arbejdsdage osv. og bearbejder de forslag medlemmerne kommer med. Bestyrelsen består i 2021 af:

Fungerende formand (Næstformand): Louise Busk Nielsen
Kasserer: Jannik Kryger
Bestyrelsesmedlem: Maria Thiemer
Bestyrelsesmedlem: Sara Andersen
Bestyrelsesmedlem: Cecilie Moe Weinreich
Bestyrelsesmedlem: Stefan Munch Kofoed
Suppleant: Janus Skov Krestensen

Orlov (fra formandsposten): Christian Rimer Juh

K-polo har desuden et festudvalg, der varetager de sociale arrangementer og et udvalg, der undersøger mulighederne for et klubhus, med skiftende medlemmer involveret.

Referater fra den årlige generalforsamling findes her.