Bestyrelsen

Arbejdet i K-polos bestyrelse består i at varetage klubbens interesser. Der afholdes bestyrelsesmøder én gang om måneden, hvor vi fx. diskuterer træningstider, stævneafholdelse, introkurser, arrangementer, arbejdsdage osv. og bearbejder de forslag medlemmerne kommer med. Bestyrelsen består i 2019 af:

 

Formand: Kirstine Finnemann
Næstformand: Jacob Bøilerehauge Poulsen
Kasserer: Christian Rimer Juhl
Bestyrelsesmedlem: Julie Schjødte Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Malene Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Maria Thiemer
Bestyrelsesmedlem: Marius Folden Simonsen
Suppleant: Signe Bay Bøgh Larsen

K-polo har desuden et festudvalg, der varetager de sociale arrangementer og et udvalg, der undersøger mulighederne for et klubhus, med skiftende medlemmer involveret.

Referater fra den årlige generalforsamling findes her.