Kajakpolo

Stævner

Udstyr

Overnatninger

Overnatningsteder - Skov- og Naturstyrelsens oversigt over lejrpladser, ruter, etc
Book en shelter
Overnatning i det fri
Kajakklubber i Danmark - DKF's oversigt over kajakklubber i Danmark, hvor man ofte kan få lov til at overnatte (vælg menupunktet DKF's klubber i venstre side)

Sikkerhed

Marinetraffic.com - real time skibs kort. Giver aktuelt billede af skibes placering - her og nu. Ideelt at tjekke inden planlagt kryds til fx. Ven.
Naturstyrelsen - Hvor må vi færdes i naturen?
DKFs websted - Hvor må vi ro? (vælg menupunktet Hvor må du ro i venstre side)
Adgang til forsvarets skydeområder m.m. - Bekendtgørelse om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder mm
Vildtreservater i Danmark - Naturstyrelsens officielle liste.

Vind og vejr

DMIs vejrudsigt for hele Danmark - Også indgangsside til DMI i det hele taget
Badevand - kvalitet og temperatur

Tidevand

Der er godt nok kun få steder i Danmark hvor tidevandet har betydning, men derfor kan DMIs tidevandstabeller alligevel være nyttige.